15 czerwca 2024

Przedszkole modułowe – jakie są jego największe zalety?

Budynki modułowe zyskują coraz więcej zwolenników, cały czas też wskazywane są nowe obszary, w których ich zalety są naprawdę istotne. Budowa przedszkoli jest właśnie jednym z takich obszarów.

Ograniczenie kosztów budowy

Przedszkole modułowe charakteryzuje się uproszczoną dokumentacją projektową, a przy tym wysoką elastycznością. To ważne, ponieważ przedszkola z zasady nie generują wielkich zysków, które pokrywałyby wysokie koszty prac przygotowawczych. Decydując się na postawienie przedszkola modułowego, można do minimum obniżyć niezbędne koszty, jednocześnie zachowując pewną elastyczność w projektowaniu przestrzeni użytecznej. To oznacza, że można w dużym zakresie dostosować sam budynek na przykład do wielkości działki, na której zostanie ustawiony, jednocześnie nie zwielokrotniając drastycznie kosztów związanych z samym projektem.

Wszystkie korzyści skrócenia czasu budowy

O ile pewne przyspieszenie będzie widoczne nawet już w pracach przygotowawczych, to tak naprawdę głównym atutem może być skrócenie czasu budowy przedszkola. To ważne, ponieważ tego rodzaju inwestycje są przez organy założycielskie często realizowane z różnego rodzaju subwencji lub dotacji, które trzeba wykorzystać i rozliczyć w określonym terminie. Wybór technologii modułowej pozwala nie tylko ukończyć prace na czas, ale też zmniejsza ryzyko nieprzewidzianych zmian terminów, a często otwiera też drogę do realizacji inwestycji w czasie, który nie pozwoliłby już na jej ukończenie do wskazanego terminu.

Oczywiście krótsze prace budowlane to też korzyść ekonomiczna oraz po prostu sposób na szybkie rozwiązanie problemu braku przedszkoli, co jest praktycznie powszechne również przez to, że klasyczne technologie wymagają wielomiesięcznego prowadzenia budowy.

Duże możliwości indywidualizacji

Choć oczywiście budynki przeznaczone na przedszkola muszą spełniać określone przepisami normy (z ich spełnieniem przedszkole modułowe nigdy nie ma problemu), to często w wymaganiach dla inwestycji narzucone są dodatkowe warunki. Może to być wydzielenie przestrzeni do terapii zajęciowej albo rozbudowa zaplecza sanitarnego. Przedszkole modułowe może zostać w łatwy sposób przygotowane także pod kątem tego rodzaju dodatkowych wymagań. Oczywiście będzie to wymagało pewnych dodatkowych nakładów, jednak ich wysokość w porównaniu z kosztami przy tradycyjnej technologii będą naprawdę niewielkie. Poza tym same moduły też można w pewnym zakresie modyfikować, tworząc budynki nie tylko funkcjonalne, ale po prostu takie, które mogą się podobać i które będą lepiej wpisywały się w otoczenie.